Behandling Människa

Med hjälp av “kroppens sanning” är det möjligt att vända svaghet till styrka.